Festyn Piwny w Zielonym Centrum
10 lipca 2007
Cyrk „Adonis” w Krowiarkach
2 sierpnia 2007

Z dniem 1 stycznia 2008 roku tracą ważność stare dowody osobiste typu książeczkowego. W związku tym należy je wymienić na dowody nowego typu.
Wniosek na wydanie dowodu osobistego można pobrać ze strony Urzędu Gminy.

Osoba ubiegająca się o dowód osobisty powinna wypełnić wniosek oraz dołączyć:

  • 2 aktualne fotografie ukazujące głowę w lewym półprofilu i widocznym lewym uchem
  • dowód uiszczenia opłaty 30zł – dokonanej w kasie Urzędu
  • odpis skrócony aktu urodzenia lub aktu małżeństwa
  • dotychczasowy dowód osobisty (do wglądu)

Zdjęcie musi być wyraźne, twarz powinna być równomiernie oświetlona. Fotografowana osoba powinna być ustawiona w taki sposób, aby widoczny był jej lewy półprofil i lewe ucho, nie może mieć nakrycia głowy ani okularów z ciemnymi szkłami.

Wniosku nie można niestety wysłać pocztą. Podczas składania wniosku należy w obecności urzędnika podpisać się na przygotowanym przez niego formularzu. Ten podpis zostanie przeniesiony na awers naszego dowodu, stając się jednym z elementów gwarantujących autentyczność dokumentu.

Stary dowód osobisty można zachować na pamiątkę. Przy odbiorze nowego dokumentu poprzedni jest unieważniany przez odcięcie narożnika i zwracany właścicielowi.

Dowód zachowuje ważność przez 10 lat od daty wydania, jeśli nie zostanie w tym czasie uszkodzony, a dane w nim zawarte nie ulegną żadnej zmianie. Jedynie osoby, które w chwili składania wniosku ukończyły 65 rok życia mogą wystąpić z prośbą o wydanie dowodu ważnego na czas nieoznaczony.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod adresem:
Referat organizacyjno-prawny
Budynek UG, piętro I, pokój 5
Telefon: 419 80 75 wew.117

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × 2 =