Zapraszamy na zebranie wiejskie
29 września 2008
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
29 września 2008

Wójt Gminy Pietrowice Wielkie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu najmu lokalu użytkowego w Krowiarkach przy ul. Wyzwolenia 18, który odbędzie się w dniu 15.10.2008r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, sala nr 8.

Lokal o pow. ok. 12 m2 położony jest na parterze budynku w centrum Krowiarek. Wyposażony jest w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną i zimnej wody. Posiada wejście od ulicy.

W lokalu można prowadzić działalność handlową, usługową i in., o uciążliwości nie przekraczającej lokalu. W przedmiotowym lokalu zabrania się prowadzenia sprzedaży piwa i alkoholu.

Cena wywoławcza 7 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej. Do ceny należy doliczyć podatek Vat w wys. 22%. Cena nie obejmuje media.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w wysokości 200,00zł nie później niż w dniu przetargu do godz. 930. Wadium musi być wniesione w pieniądzu w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika , który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

Wszelkie informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie, ul. Szkolna 5, tel. 0 32 4198089.

Wójt Gminy
/-/ Andrzej Wawrzynek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nineteen − 3 =