Symboliczne 80 lat OSP
22 maja 2016
Zapraszamy na dożynki wiejskie 2016
12 sierpnia 2016

Realizatorem świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na terenie Gminy Pietrowice Wielkie jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 kwietnia 2016 r. Osoby, które złożyły wniosek do 1 lipca 2016 r. otrzymają świadczenia z wyrównaniem od kwietnia br.

W okresie od 1 kwietnia do 31 maja 2016 r. złożono 308 wniosków w tym 40 elektronicznie. Liczba rodzin, które złożyły wnioski wyniosła 262, liczba uprawnionych: (do 18 roku życia) 383 dzieci. Wypłacono 765 świadczeń na łączną kwotę 382 050 zł. (bez środków na koszty obsługi Krajem pierwszeństwa do składania wniosku jest Polska. i wdrożenie).

Wnioski wciąż wpływają, szacuje się, że liczba uprawnionych (do 18 roku życia) wyniesie ok. 450 dzieci.

Przypadki, w których 500 zł otrzymają Państwo w niepełnej wysokości za dany miesiąc:

• urodzenie dziecka – świadczenie przysługuje dopiero od momentu urodzenia dziecka np. od 15 czerwca, a nie za pełny miesiąc.

• ukończenie przez jedno z dzieci 18 roku życia – wówczas świadczenie dla 18 latka przysługuje tylko do dnia urodzin. Świadczenie dla drugiego dziecka wypłacane jest w pełnej wysokości do końca miesiąca. Jeśli w rodzinie jest tylko dwójka dzieci, wspomniany 18 latek i drugie młodsze dziecko, to od następnego miesiąca uprawnienia dla młodszego i jedynego dziecka ustala się według kryterium dochodowego. (młodsze dziecko staje się pierwszym – w celu uniknięcia potrącenia kwot wypłacanych za granicą i obowiązuje zasada nie przekroczenia dochodu 800 zł na osobę)

• sprawowanie przez rodziców opieki naprzemiennej (potwierdzonej przez sąd rodzinny).

Informacja dla osób pobierających zasiłki rodzinne zagraniczne (Kindergeld). Zasady dotyczą wszystkich krajów UE/EOG np. Niemcy, Holandia, Austria, Norwegia, Wielka Brytania, Republika Czeska

Przykłady:

• jeśli jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a drugi nie pracuje (mieszka z dziećmi w Polsce) to w pierwszej kolejności wypłacane jest świadczenie niemieckie tzw. Kindergeld. (500+ nie przysługuje, ponieważ kwota Kindergeldu jest wyższa od polskiego 500+). -> w przypadku otrzymania decyzji odmownej w sprawie świadczenia wychowawczego w Polsce na dwójkę dzieci otrzymają Państwo pełna kwotę Kindergeldu czyli 380 EURO.

• jeśli jeden z małżonków pracuje w Niemczech, a drugi pracuje w Polsce (mieszka z dziećmi w Polsce) to w pierwszej kolejności wypłacane jest świadczenie polskie 500+.Kwota Kindergeldu będzie pomniejszana w Niemczech o kwotę polskiego 500+. -> w przypadku posiadania decyzji przyznającej 500 zł na drugie dziecko i odmownej na pierwsze dziecko  – otrzymają Państwo ok. 70 EURO z Niemiec (różnicę pomiędzy 190 EURO a 500 zł) na drugie dziecko oraz 190 EURO – pełną kwotę Kindergeldu z Niemiec – na pierwsze dziecko.

• jeśli obydwoje małżonkowie pracują na terenie Niemiec, pierwszeństwo ma świadczenie niemieckie. Nie można wówczas starać się o polskie 500+, ponieważ kwota Kindergeldu jest wyższa.

Wnioskodawców, w stosunku co do których mogą mieć w sprawie świadczenia wychowawczego zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego informujemy o konieczności złożenia wniosku także na pierwsze dziecko świadczeń rodzinnych w przypadku braku decyzji odmownej.  Od 01.04.2016 r. Familienkasse może pomniejszyć kwotę Kindergeldu ze 190 EURO do ok. 70 EURO, jeśli wnioskodawca nie przedłoży decyzji odmownej dotyczącej świadczenia wychowawczego z Polski (500 +).

Wszystkie wnioski, w których mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji składa się w GOPS w Pietrowicach, ale rozpatruje je Marszałek Województwa w Katowicach (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej).

Świadczenie 500+ jest przyznawane w okresach zasiłkowych. Obecny okres zasiłkowy trwa od 1 kwietnia 2016 r. i kończy się z dniem 30 września 2017 r. Wnioski na nowy okres zasiłkowy od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Ewa Paletta Kierownik GOPS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

twelve + 9 =