Amandów

Amandów to wieś należąca do sołectwa Krowiarki, którą obecnie zamieszkuje około 145 mieszkańców.

Położenie

Wieś jest położona około dwa kilometry w kierunku północno-zachodnim od wsi Krowiarki.

Historia

Wieś powstała prawdopodobnie w połowie XIX wieku jako folwark należący do hrabiego Amanda von Gaschin, po tym jak kupił w 1842 roku pałac w Krowiarkach. Folwark w 1949 roku został przekształcony w Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną, co przyczyniło się do zwiększenia zamieszkania wsi jak zakład oprócz zapewnienia pracy miejscowym również doprowadził do napłynięcia ludzi z innych miejsc. W 1962 roku oddano do użytku osiedle budynków jednorodzinnych, a w 1980 roku budynek mieszkalny wielorodzinny. Na początku Spółdzielnia użytkowała około 130 hektarów, a obecnie uprawy pokrywają około 280 hektarów.

Demografia

Według spisu powszechnego w 1998 roku wieś zamieszkiwało 139 osoby, w tym 64 kobiet (46%) i 75 mężczyzn (54%). Według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku Amandów miał 139 mieszkańców, z czego 65 osób to mężczyźni (46,8%), a 74 stanowiły kobiety (53,2%). W 2009 roku wieś liczyła 132 mieszkańców, z czego 64 stanowili mężczyźni (48,5%), a 68 to były kobiety (51,5%). W tym roku kobiety po raz pierwszy stanowiły większy odsetek wśród mieszkańców niż mężczyźni. Po siedmiu latach wieś straciła 5,03 procent swoich mieszkańców (7 osób).

W 2011 roku według spisu powszechnego Amandów liczył 120 mieszkańców, z czego 57 stanowili mężczyźni (47,5%), a 63 to kobiety (52,5%). Po dwóch latach wieś straciła 9,09 procent swoich mieszkańców (12 osób). Wśród mieszkańców 15% (18 osoby) stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (mniej niż 18 lat), z czego kobiety stanowiły 17,5% (11), a mężczyźni 12,3% (7). W wieku produkcyjnym (18-59 lat) znajduje się 64,2% mieszkańców (77), z czego kobiety stanowią 60,3% (28), a mężczyźni 68,4% (39). W wieku poprodukcyjnym (powyżej 59 lat) znajduje się 20,8% (25) mieszkańców, z czego kobiety stanowią 22,2% (14), a mężczyźni stanowią 19,3% (11).

Jeśli chodzi o wskaźniki obciążenia demograficznego, to 55,8 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. 32,5 osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Natomiast 138,9 osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym.

Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Teresa Dudek

Rada Sołecka:
Agnieszka Gorczowska
Dorota Adamczyk
Marzena Franczyk

rada_solecka_amandow