Atrakcje turystyczne

Najbardziej znanym zabytkiem we wsi Krowiarki jest pałac wzniesiony przez Ernesta Joachima Strachwitza w latach 1836-1840 w miejsce poprzedniego, drewnianego. Budowla była dwukrotnie przebudowywana w latach 1851-1877 oraz 1882-1896. Pałac został zbudowany w stylu neorenesansowym i neobarkowym z widocznymi elementami manieryzmu, baroku i rokoka. W parku stworzonym w stylu angielskim znajduje się mauzoleum rodowe Donnersmarcków.

Warto również zwrócić uwagę na kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Mari Panny, który powstał w latach 1909-1910 w stylu neogotyckim. Przy ulicy Wyzwolenia znajduje się barokowa kamienna figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku.

Na obrzeżach wsi przy drodze do Pawłowa stoi kamienny krzyż z 1854 roku ufundowany przez właścicieli pałacu rodzinę von Gaschin, gdzie na postumencie znajduje się herb rodu oraz inskrypcja poświęcona Amandowi, Fanny, Wandzie, Pameli i Mikołajowi von Gaschin. PRzy drodze na Tłustomosty znajduje się drewniany krzyż z 1862 roku również ufundowany przez ród von Gaschin. Ponadto można również znaleźć dziewięć innych kamiennych krzyży z II połowy XIX wieku i początku XX wieku.