Demografia

Źródła mówią, że w 1772 roku Krowiarki liczyły około 800 katolików oraz 1 protestanta. W 1782 roku wieś liczyła około 400 mieszkańców, a w 1844 roku już 600 mieszkańców. W 1861 roku wieś liczyła 1100 mieszkańców.

Według spisu powszechnego w 1998 roku wieś zamieszkiwało 1073 osoby, w tym 526 kobiet (49%) i 547 mężczyzn (51%). Według Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku Krowiarki miały 1012 mieszkańców, z czego 510 osób to mężczyźni (50,4%), a 502 stanowiły kobiety (49,6%). Na przestrzeni czterech lat wieś straciła 5,68% swoich mieszkańców (61 osób). W 2009 roku wieś liczyła 984 mieszkańców, z czego 486 stanowili mężczyźni (49,4%), a 498 to były kobiety (50,6%). W tym roku kobiety po raz pierwszy stanowiły większy odsetek wśród mieszkańców niż mężczyźni. Po siedmiu latach wieś straciła 2,77 procent swoich mieszkańców (28 osób).

W 2011 roku według spisu powszechnego Krowiarki liczyły 938 mieszkańców, z czego 451 stanowili mężczyźni (48,1%), a 487 to kobiety (51,9%). Po dwóch latach wieś straciła 4,67 procent swoich mieszkańców (35 osób). Wśród mieszkańców 16,5% (155 osoby) stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym (mniej niż 18 lat), z czego kobiety stanowiły 17% (83), a mężczyźni 16% (72). W wieku produkcyjnym (18-59 lat) znajduje się 65,2% mieszkańców (612), z czego kobiety stanowią 61% (297), a mężczyźni 69,8% (315). W wieku poprodukcyjnym (powyżej 59 lat) znajduje się 18,2% (171) mieszkańców, z czego kobiety stanowią 22% (107), a mężczyźni stanowią 14,2% (64).

Jeśli chodzi o wskaźniki obciążenia demograficznego, to 53,3 osób w wieku przedprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. 27,9 osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku produkcyjnym. Natomiast 110,3 osób w wieku poprodukcyjnym przypada na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym.

Jeśli chodzi o liczbę urodzeń to kształtowała się ona następująco w kolejnych latach: 2003 — 8, 2004 — 7, 2005 — 6, 2006, — 8, 2007 — 9, a 2008 — 5.