Sołtys i Rada Sołecka

Sołtys: Gizela Kowacz

Rada Sołecka:
Anna Nowak
Szymon Bolik
Piotr Wilczek
Beata Wawrzynek
Urszula Florian
Teresa Stosiek
Czesław Pytlowany