Środowisko naturalne

Morfologia terenu

Krowiarki według Podziału Polski na jednostki fizyko-geograficzne znajduje się w podprowincji Nizin Środkowopolskich w obrębie makroregionu Płaskowyżu Głubczyckiego. Rzeźba terenu ma charakter wyżynny, gdzie występują znaczne deniwelacje terenu.

Płaskowyż stanowi powierzchnię o typie krajobrazowym wyżyny lessowej, gdzie występują zróżnicowane wysokości od około 315 m n.p.m. w części zachodniej do około 210 m n.p.m w części wschodniej. Krowiarki są najwyżej zniesioną częścią gminy Pietrowice Wielkie, gdzie tereny znajdują się powyżej 265 m n.p.m.

Morfologia terenu

Krowiarki charakteryzują się stosunkowo łagodnym klimatem. Średnia temperatura wieloletnia kształtuje się w okolicach 8 °C. W lipcu, który jest najcieplejszym miesiącem, wynosi 18 °C, a w najzimniejszym – lutym -2 °C.

Na terenie wsi przeważają wiatry w kierunku południowo-zachodnim — 22%, północno-zachodniego – 18%, zachodniego — 15%, a najmniej jest wiatrów w kierunku północno-wschodnim — 5,6%. W rejonie występują głównie wiatry słabe (2-5 m/sek.), które stanowią 58,3% całości, 23,3% stanowią wiatry bardzo słabe, 12,6% umiarkowane, a 5% to wiatry silne i bardzo silne. W ostatnich latach powstaje tendencja do silnych krótkotrwałych porywistych wiatrów, które mogą doprowadzić do poważnych zniszczeń.

Średnia miesięczna suma opadów wynosi 70,01 l/m², a największe opady zanotowano w czasie powodzi tysiąclecia, w lipcu 1997 roku, kiedy to wynosiły 352,3 l/m².